Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza
Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza

Rekrutacja 2017/18

Rekrutacja rozpocznie się 2 stycznia 2018 r. i potrwa do 14 lutego 2018 r.

Początek zajęć planowany jest na marzec 2018 r.

Terminarz zjazdów podamy wkrótce.

 

Organizator
Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry. Przewiduje się 12 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela).
Studia obejmują łącznie 230 godzin dydaktycznych i 20 godzin praktyk.

Koszt studiów
5600 zł, możliwość zapłaty w 2 ratach po 2800 zł za semestr.
W cenę wliczone są koszty materiałów ogrodniczych.

Miejsce zajęć
Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza jest złożenie lub przesłanie kompletu dokumentów.
Wymagane dokumenty:

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe należy do 28 lutego 2017 r. dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem "Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza" oraz okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni, najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres
Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza
Katedra Roślin Ozdobnych
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
lub email: szewczykb@ogr.ur.krakow.pl

Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza, kom. 661 366 821, e-mail: szewczykb@ogr.ur.krakow.pl    Redaktor    Polityka cookies